Garnes stasjon

Garnes stasjonsbygning

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gunnar Aase

Eiendomssjef, sør/vest

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Garnes stasjon i Arna var en stasjon på Gamle Vossabanen. I dag er den endestasjon i nord for veteranjernbanen (damptog) mellom Garnes og Midtun. Stasjonen ble opprettet 1883 som Garnæs stoppested, fra 1894 ble dagens skrivemåte brukt, og rundt 1910 ble den oppgradert til stasjon.

Etter en brann i 1918 tegnet arkitekt Gerhard Fischer et nytt stasjonsbygg preget av lokale stiltradisjoner, spesielt av rokokko og den såkalte bergensklassismen. Det nye bygget sto ferdig i 1919. Garnes stasjon, med stasjonsbygning, uthus, lokstall og vognremisse, ble fredet som et nasjonalt kulturminne i 2002. Område rundt kulturminnet er også fredet. Dette omfatter det opprinnelige stasjonsområde og inkluderer stasjonshagen, perronger, spor, ramper og tekniske installasjoner.