Geilo stasjon

Reiselivet har en sentral betydning for Geilo, og tilstrømningen av blant annet turister øker hvert år.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Connie Nyhaven

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Det er gjennomført et mulighetsstudie hvor formålet har vært å belyse alternative måter for å utvikle Geilo stasjonsområde som et morderne, fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Knutepunktsutviklingen vil kunne bidra til en positiv utvikling av Geilo både som handelssentrum og turistdestinasjon.

Mulighetsstudiet har sett på en utbedring av selve stasjonsområdet med stasjonsbygningen, busstasjon, taxiholdeplass og parkeringsmuligheter, samt  sett på tilknytningen til både Geilo sentrum og alpinanlegget.

Hovedoppgaven med dette mulighetsstudiet har vært å finne fram til funksjonelle løsninger som samtidig kan være en estetisk og arkitektonisk berikelse av Geilo sentrum og som ivaretar hovedsiktemålet: Å forbedre tilgjengeligheten for alle trafikantgruppertil stasjonsområdet. Løsningen skal i tillegg bidra til å understreke og synliggjøre knutepunktets viktige funksjon i Geilosamfunnet.