Gjerdåker haldeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Gjerdåker haldeplass blei oppretta i 1941. Lokaltoga i Raundalen stoppar på Gjerdåker.