Gjøvik kollektivknutepunkt - kontor- og boligprosjekt

Nye kontorarbeidsplasser og boliger ved Gjøvik skysstasjon.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2010: Reguleringsplan vedtatt
2013: Gjøvik utvikling stiftet
2018: Kontorbygg under planlegging

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef

Kart

map

Bane NOR Eiendom og Tema Eiendom er eierne av Gjøvik utvikling AS. Selskapet eier arealer ved Gjøvik skysstasjon som kan bygges ut med nye kontorarbeidsplasser og boliger.

Utbygging av disse tomtene vil bidra til å integrere stasjonsområdet som en del av Gjøvik sentrum. Et kontorbygg på cirka 6000 kvadratmeter er under planlegging.

Gjøvik skysstasjon i sto ferdig desember 2013, sammen med ny gateterminal for bussene. Reguleringsplanen for skysstasjonsområdet og arealet langs sporområdet sør for Hundselva gir mulighet for å bygge 25.000 nye kvadratmeter kontor og boliger tett inntil stasjonen. Disse arealene er nå i hovedsak overført til selskapet Gjøvik Utvikling.

En utvikling her vil bidra til å integrere stasjonsområdet til eksisterende sentrum på en bedre måte enn i dag. Samtidig som det bygges nye arealer som bidrar til at flere kan gå, sykle eller reise med buss/tog til jobb.