Gjøvik skysstasjon

Stasjonen har blitt en moderne skysstasjon for å gi et bedre tilbud til de reisende.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

  • 2006: Oppstart reguleringsplan
  • 2010: Reguleringsplan vedtatt
  • 2014: Bygging og ferdigstillelse

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Trond Rusten

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk, Gjøvik kommune, Jernbaneverket (nå Bane NOR), Statens vegvesen og Bane NOR Eiendom (ROM Eiendom) har i et samarbeidsprosjekt rehabilitert stasjonsbygget, bygget ny terminal som samlokaliserer tog, buss og taxi samt oppgradert kollektivgata med nye plattformer for bussene.

Partene har sammen renovert og bygget om slik at Gjøvik skysstasjon er blitt et moderne regionalt kollektivknutepunkt.

ROM Eiendom stod for arbeidene på den gamle stasjonsbygningen og det nye venteromsbygget, Jernbaneverket oppgraderte både kort- og langtidsparkeringsområdet ved stasjonsområdet, Opplandstrafikk/Oppland Fylkeskommune og Statens vegvesen har bygget ny gateterminal for busser, og Gjøvik kommune har rustet opp parkområdet med et skateanlegg. Hele prosjektet er en del av byutviklingen i Gjøvik sentrum.

Gjøvik skysstasjon er viktig for kollektivtrafikken i hele Mjøsregionen. Daglig er det rundt 300 bussavganger og –ankomster på skysstasjonen, toget har 11 avganger og ankomster og årlig drar eller kommer 1 million passasjer fra dette knutepunktet.

- Eksisterende kioskbygg er utvidet med nye publikumsarealer og inneholder venterom, toalett og kafé og fremstår som en moderne skysstasjon. I tillegg er den fredede stasjonsbygningen som er et kulturminne, rehabilitert og ivaretatt for ettertiden. Stasjonsbygget er leid ut til Gjøvik Næringsråd, Gjøvikbanen, Bane NOR og Gjøvik Taxi, forteller prosjektdirektør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom.