Gjøvik skysstasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Sylvain Todesco

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Ferdigstilte
prosjekter

Gjøvik stasjon er endestasjonen på Gjøvikbanen og ble åpnet i 1902 da baneforlengelsen fra Jaren ble fullført.

Stasjonsbygningen er tegnet av Paul A. Due og er bygget i pusset tegl, med utvidelser i 1937 og -52. Stasjonen viser variasjonene i historismen med nyromanske rundebuevinduer og tysk renessanse med dekor i bindingsverk. Stasjonsbygningen er fredet både inn- og utvendig. På stasjonsområdet står det privet, uthus og en lokomotivstall fra 1902. Hele området utgjør et godt bevart og helhetlig anlegg som viser samferdselshistorien.