Glåmos stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Vibeke Stav

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Stasjonen og stasjonsområdet med godshus, plattform og restene etter stasjonshagen ble fredet i 1997 av Riksantikvaren, og er regnet som et verdifullt nasjonalt kulturminne og et av de best bevarte stasjonsområdene fra åpningen av Rørosbanen tilbake i 1877.

Glåmos stasjon ble opprettet under navnet Jensvold som en betjent stasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1877, og ble bygget som en såklat mellomstasjon av 2. klasse. 

I 1921 skiftet stasjonen navn til Jensvoll, mens den i 1939 skiftet tilbake til sin nåværende form Glåmos.

1. etasje: venterom, tekniske rom, del av leilighet
2. etasje: utleiebolig

Glåmos stasjon er den høyest beliggende stasjonen på Rørosbanen.