Gol stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Gol er Hallingdals største trafikknutepunkt og eit veldig viktig handelssentrum i dalføret. Stasjonen blei opna i 1907 i samband med at Bergensbanen blei opna til Gulsvik, og blei fjernstyrt frå 1984.

Gol er nærmaste stasjon for skistaden Hemsedal.