Grong godshus

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt

Svein-Erik Bjørgan

Driftssjef, nord/midt

Grong godshus ligger på Grong stasjonsområde.

Flere bilder av godshuset