Grong stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonen ble åpnet i 1929, da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Grong. Den første tiden var det kun midlertidig drift. Stasjonen ble offisielt åpnet 1.juli1930.

Grong stasjon ligger 219,54 kilometer fra Trondheim. Stasjonen ligger 50,9 meter over havet. Grong er et knutepunkt på Nordlandsbanen med bussforbindelser til Rørvik, Brønnøysund og Namsos.

Grong (sørsamisk Kråangke) er en kommune i Namdalen i Nord-Trøndelag. Den ligger langs E6, 20 mil nord for Trondheim. Antall innbyggere er om lag 2 600. Gjennom kommunen renner også Namsen, en velkjent lakseelv, som munner ut i Namsos.

På Grong stasjon finner vi Kina kro. Det er et trivelig sted som serverer tradisjonell kinesisk mat og norsk mat. Stedet er blant annet nevnt i Are Kalvøs bok "Våre vennar kinesarane".

I forbindelse med nedleggelsen av Grong stasjon  har Øystein Dahl og Reidulf Magnussen skrevet hefet: "Grong neste stasjon: 10 minutter opphold og restaurant. En epoke er over. Grong stasjon 30.11.1929-30.4.2009" Heftet ble utgitt i 2010.

Fra heftet (gjengitt med tillattelse fra Reidar Magnussen):

..Det hele begynte i 1926. Da startet byggingen av Grong stasjon, en bygning som va "nøktern, lite stedegent byggeri, hederlig arkitektur i tidens rådende stil, men ikke så banebrytende som jernbanearkitekturen i enkelte tidligere perioder har vært" direkte sitert fra NSB´s bygningsregister i 1993.....

.. I 1929 stod bygget ferdig. Mange er historiene om hvor kaldt dette bygget var....Grunnen til detet er at bygget ble reist i stavlaft, med stående plank. Med årene gisnet disse og østavinden blåste rett igjennom! Isolasjon fantes ikke. Bygget er nå etterisolert og restaurert slik at det utvendig er svært likt originalutgaven. til tross for at det er trekkfullt sier snekkere som har restaurert bygget at kvaliteten på snekkerarbeidet er veldig god. Stasjonsbygget ble forlenget i sørenden i 1942 og byggemetoden var den samme som på den gamle delen. Betjentrommet, den lave delen, ble reist i reisverk - om det skyldes hastverk elelr mangel på papp vites ikke. Pappen er lagt på innsiden av bordkledningen, "selvfølgelig" ble den listet fast...

...Jernbanen tilføret bygda mange nye innbyggere. Fra 1900 til 1930 ble innbyggertallet mer enn doblet, og noen av de osm kom hadde god utdannelse etter den tids normer. Mange engasjerte seg også i ag, foreninger og kommunalt arbeide.  Flere arbeidsplasser førte til større skatteinngang, som igjen bidro til utvikling av kommunen.....

.. Om lag 40 personer har hatt sin arbeidsplass på stasjonen på det meste. Ifølge stasjonsmester Nils Voksø sto over 100 personer på lønningslista i 50 årene...

....Krigen....Bygget i gropa (Gropalageret som nå nettopp er revet) ble bygget under krigen. Voksø og en høyerestående tysk offiser stod en dag og så på at snekker Strand satt oppe på mønet og jobbet med bygget. Plutselig begynte bygget og sige sammen under strand - han kom seg opp i en fart og sprang på mønet mens bygget segnet sammen bak ham. Omtrent halve bygningen ble rammet. Det som skjedde etterpå var enda mer spektakulært, det vrimlet ut rotter! Det var som et bølgende teppe...Jeg tror fortsatt ikke at noe nålevende menneske har sett så mange rotter samlet på et sted. ... 

Flere bilder av stasjonen