Grong Velferd

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Tatiana Y. Dmitrieva

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Grong velferd er et velferdsbygg på Grong stasjonsområde, og leies ut til Bane NOR.