Gyland stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Gyland stasjon er en jernbanestasjon ved Sørlandsbanen. Den åpnet i 1943 da linjen ble tatt i bruk fram til Moi. Alle tog stopper på Gyland, men stasjonen er ikke bemannet.