Hågår stoppested

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Axel Emil Roll

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Hågår stoppested er en nedlagt jernbanestasjon på Gjøvikbanen, i Vestre Toten kommune.

Tekst fra wikipedia.no:

Hagerbakken holdeplass åpnet i desember 1901 og endret navn til Haagaar i 1904 og Hågår i 1921. Status ble oppgradert til stoppested i 1904 og nedgradert til holdeplass igjen i 1967. Holdeplassen ble nedlagt i 1989.

Stedets bygningshistorie synes uklar, men det var poståpneri på Hågår fra 1906 til 1970-årene. Sidesporet er gjengrodd og kryssing er ikke lenger mulig. Også en lasterampe vest for sporet er grengrodd.