Haltdalen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Vibeke Stav

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Haltdalen stasjon ligger i Haltdalen i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag. Stasjonen ble opprettet under navnet Holtaalen som en betjent stasjon for ekspedering av reisende og gods i 1877. I 1921 skiftet stasjonen navn til Holtålen, og i 1938 skiftet navn til sin nåværende form Haltdalen.

På 1950-tallet ble stasjonsbygningen kraftig modernisert og utvidet i både høyde og bredde.