Håndbok for stasjoner

Håndbok for stasjoner, populært kalt Stasjonshåndboka, er nå fornyet og digitalisert.

Håndbok for stasjoner inngår i Bane NORs styringssystem og gir oversikt over alle krav, anbefalinger og veiledninger som er knyttet til standarden på stasjonene.

Målgruppene for håndboka er ansatte i Bane NOR som jobber med å utvikle, planlegge og prosjektere publikumsområder på stasjonene, samt eksterne samarbeidsparter som entreprenører og arkitekter.

Konsept- og planavdelingen i Bane NOR Eiendom har ansvaret for håndboken og vil utvikle den videre i årene framover.

Klikk her for å åpne Håndbok for stasjoner.