Harbitzparken, Oslo

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

 

 

Kontakt

Otilie Vihovde

Prosjektsjef Send e-post

I samarbeid med Monolith Properties igangsetter vi en reguleringsplan for cirka 500 nye boliger i kvartalet mellom Harbitzalléen og jernbanen, ikke langt fra Skøyen stasjon. Boligene vil etableres rundt et større felles parkrom sentralt på Skøyen, med kort vei til T-bane og tog. Utbyggingen vil skje etappevis.