Håreina holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Håreina holdeplass ble tatt i bruk i 1941 da Flåmsbana ble åpnet for begrenset persontrafikk.