Harestua holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Harestua holdeplass het fram til 15/12 2013 Furumo og ble åpnet i 1984 som følge av stor boligbygging i området. Fra Harestua holdeplass er det merkede turløyper i både Romeriksåsene og Nordmarka.