Harran holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Harran holdeplass ble åpnet i 1940 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mosjøen.