Haugastøl stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Haugastøl stasjon ble oppført i 1908 og var identisk med Finse stasjon før ombygging i 1963. Både stasjonen og Sløtfjord vokterbolig som ligger like i nærheten befinner seg på jernbanens verneplan.

Haugastøl stasjon er i perioden fra 1. juli til ca. midt i september bemannet en halv time før togankomst for inn/utlevering av sykler og salg av togbilletter for alle tog som stopper på stasjonen unntatt nattog. Stasjonen betjenes da av Haugastøl Turistsenter, som også driver utleie av sykler, overnatting, kafeteria, butikk og kiosk.

Haugastøl er utgangspunktet for Rallarvegen som om sommeren har stor sykkeltrafikk. Rallarvegen har sitt utgangspunkt ved Haugastøl. Den var opprinnelig en anleggsvei bygget av rallarne som bygde jernbanen. Veien er nå en populær gang- og sykkelsti og er mye benyttet i sommermånedene, noe som gir stasjonen forholdsvis stor trafikk i denne perioden og er derfor delvis betjent på denne tiden. Haugastøl er ikke blant de største stasjonene på høyfjellstrekningen og ekspresstogene betjener ikke stasjonen.

Flere bilder av stasjonen