Hegra stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Hegra holdeplass ble åpnet som stoppested i 1881 da Meråkerbanen åpnet.