Hegra stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Hegra holdeplass ble åpnet som stoppested i 1881 da Meråkerbanen åpnet.