Heimdal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Knut Bjørgvik

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Heimdal stasjon er en ubemannet jernbanestasjon, og er stoppested for lokaltog (Trønderbanen) samt regiontog (Dovrebanen, Rørosbanen) med forbindelser til Værnes og Steinkjer. Den er også endestasjon for Nabotåget til Östersund samt et viktig knutepunkt for busstrafikken mot sør og vest. Opprinnelig hadde stasjonen en liten bygning for mellomstasjoner tegnet av G. A. Bull. Dagens bygning er fra 1960 og ble tegnet ved NSBs arkitektkontor. Den har senere blitt bygget om, og på plattformen mellom sporene er det leskur i glass med benker

Deler av Heimdal stasjon blir i dag leid ut til Smartreiser AS, som driver reisebyråvirksomhet.

Flere bilder av stasjonen