Hell stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Knut Bjørgvik

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Hell stasjon har blitt en turistattraksjon fordi Hell på engelsk betyr helvete. Besøkende, gjerne fra utlandet, kommer til stasjonen for å ta bilde av skiltet med stedsnavnet og skiltet med teksten Hell Gods expedition på godshuset. Dette er den gamle skrivemåten for godsekspedisjon, og også dette har en spesiell betydning på engelsk, nemlig «Guds ekspedisjon» (se bilde nederst).

Stasjonsområdet og byggene er vernet i Plan- og bygningsloven.

1. etasje er i dag venterom, samt kontorer for togekspeditørene til Bane NOR. Det er også et et kontor for et kommunikasjonsfirma – Hell communication, http://www.hellcommunication.no/

I 2. etasje er den gamle stasjonsmesterboligen som er utleiebolig.

Flere bilder av stasjonen og godshuset