Hvalstad, Asker

55 miljøvennlige leiligheter i kort avstand til stasjonen.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Forventes ferdigstilt 2024/2025.

Kontakt

Jacob Aars-Rynning

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

På østsiden av Hvalstad stasjon har vi et område på drøyt åtte dekar hvor vi planlegger å bygge cirka 55 miljøvennlige leiligheter fordelt på tre bygg. Byggene vil få en variert gesims på 3-5 etasjer, og det vil bli lagt vekt på å tilpasse prosjektet til eksisterende, omkringliggende bebyggelse. Det er planlagt en sammenhengende parkeringskjeller under byggene.

I tillegg planlegges det utadrettet næringsvirksomhet i det gamle stasjonsbygget, samt et mindre næringsareal i den søndre delen av prosjektet som vender mot stasjonsinngangen. Forslag til detaljreguleringsplan igangsettes våren 2019 og forventes vedtatt ultimo 2020.