Hvordan fakturere Bane NOR Eiendom?

Bane NOR Eiendom har tre legalenheter som lett kan forveksles. Oversikten finner du her:

For å sikre effektiv behandling av mottatt faktura er det derfor viktig at du som leverandør registrerer ordremottak på riktig legal enhet. 

Dersom du har leveranser til mer enn en av våre legalenheter anbefaler vi at du oppretter dem som ulike kunder basert på organisasjonsnummer som unik identifikator.

Bane NOR SF - Org.nr. 917 082 308

Fakturaadresse:

Adresse EHF: 917 082 308

Papirfaktura: Postboks 4350, 2308 Hamar

Faktura til Bane NOR SF skal merkes med 1 eller 2:

1. Innkjøpsnummer ved eBestilling

2. Koststed og/eller prosjekt

 

Bane NOR Eiendom AS - Org.nr. 980 374 505

Fakturaadresse:

Adresse EHF: 980 374 505

Papirfaktura: Postboks 4350, 2308 Hamar

PDF-faktura: faktura.eiendom@banenor.no

Faktura til Bane NOR Eiendom AS skal merkes med 1 og 2, mens punkt 3 og 4 er etter avtale med bestiller:

1. Koststed/avdeling

2. Bestiller navn eller kostsenter (8 siffret bygg-/grunnnummer)

3. Avtale/kontraktsreferanse

4. Prosjektnummer

 

Bane NOR SF, divisjon Eiendom - Org.nr. 920 428 592

Fakturaadresse:

Adresse EHF: 920 428 592

Papirfaktura: Postboks 4350, 2308 Hamar

PDF-faktura: faktura.diveiendom@banenor.no

Faktura til Bane NOR SF, Divisjon Eiendom skal merkes med 1 og 2, mens punkt 3 og 4 er etter avtale med bestiller:

1. Koststed/avdeling

2. Bestiller navn eller kostsenter (8 siffret bygg-/grunnnummer)

3. Avtale-/kontraktsreferanse

4. Prosjekt

 

For å sikre en rask og riktig behandling av faktura er det viktig at faktura har rett referanse. Se spesifikasjon tidligere i brevet. Bestiller i Bane NOR skal oppgi nødvendige opplysninger om dette.

Vi ønsker elektroniske faktura og kreditnota fra våre leverandører i standardformatet - ElektroniskHandelsFormat (EHF). Ta kontakt med regnskap på regnskap@banenor.no eller via sentralbord på tlf 22 45 50 00 ved eventuelle spørsmål knyttet til dette.

Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav, og vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Med vennlig hilsen

Regnskapsavdelingen