Industriveien 47, Heimdal

Industriveien 47
Industriveien 47 er et veletablert industriområde ca 12 km fra Trondheim sentrum. Meget god beliggenhet i forhold til E6 både fra sør og nord.

Fakta om
eiendommen

Reguelringsplan

Kontakt

Jan Lutterloh

Regionleder Jernbaneeiendom nord/midt Send e-post

Byggeområdene kan nyttes til håndverks-, produksjonsbedrifter, lager og spedisjonsvirksomheter med tilhørende anlegg.

Næringsbedrifter kan etablere forretningsareal for direktesalg til kunde på inntil 200 kvm BRA. Det tillates også salg fra eget lager.

Bebygd areal BYA innenfor hvert delområde skal være mellom 70 % og 30 %. Bebyggelsens høyde kan være opptil 12 meter. Høydebestemmelsen gir mulighet for oppføring av høytlager/produksjonsareal med krav til takhøyde, samt bygninger med inntil tre normale etasjer for næringsvirksomhet.

Planen er delt inn i 3 områder:

  1. Område N1 – ca 34 mål – festes til Schenker AS
  2. Område N2 – ca 20 mål – disponibelt
  3. Område N3 – ca 12 mål - disponibelt

Leieareale kan variere fra ca 1.000 kvm og oppover.

Vi ønsker kontakt med virksomhet som har ønske om tilpassede lokaler i nytt bygg.