Jessnes stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Stasjonen ble opprettet etter byggingen av Hamar-Selbanen i 1894 som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods under navnet Furnes, fra den nærliggende bygda med samme navn.

Stasjonen gikk to år etter grunnleggelsen under navnet Jesnes før den i 1921 fikk den nåværende navneformen. Fra grunnleggelsen og opp igjennom hele etterkrigstiden fungerte Jessnes stasjon som et knutepunkt for jordbruk og industri i området med resten av landet. Blant annet lå det en mølle og potetmelfabrikk like i nærheten av stasjonsområdet, som det fortsatt kan sees rester av. Selve stasjonsbygningen ble tegnet av jernbanearkitekten Paul Due og ble oppført i sveitserstil med dragehoder på mønene og langsliggende panel i hvit utførelse.

I 1966 ble Jessnes gjort om til en fjernstyrt stasjon uten fast bemanning og i 1983 hadde grunnlaget for godshåndtering forsvunnet, noe som gjorde at den kun ble bemannet for persontrafikk. I 1988 ble stasjonen nedlagt og fikk status som et fjernstyrt kryssingsspor. Jessnes stasjon ligger for øvrig 133,19 km fra Oslo S.