Jevnaker stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Axel Emil Roll

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Jevnaker stasjon ble åpnet 1909 da Bergensbanen ble forlenget fra Hønefoss til Roa.

I 1973 ble stasjonen fjernstyrt og persontrafikken ble nedlagt 1. november 1990 etter at Oslotunnelen hadde blitt åpnet og fjerntrafikken til Bergen begynte å gå via Drammen. Stasjonen brukes i dag som kryssningsspor, men har også sidespor som siden 2012 har hatt funksjon som tømmerterminal.