Kambo holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kambo holdeplass ble åpnet i 1996. Det var også tidligere en stasjon ved Kambo, ved den gamle linjen noe nord for dagens holdeplass.