Katterat stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Tommy Simonsen

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Roar Adolfsen

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Katterat stasjon ligger 373,5 meter over havet og er en av fem stasjoner på Ofotbanen mellom Narvik og Riksgrensen. Stasjonen ble åpnet i 1902 da Ofotbanen sto ferdig. Inntil driften av banen ble fjernstyrt på 1960-tallet, var det fast bosetting på stedet. Stasjonsområdet hadde blant annet barnehage og butikk. 

Høsten 2019 restaureres tak- og takkonstruksjon på Katterat stasjon av Byggmester Liljebakk AS. Oppdraget omfatter vasking, demontering og remontering av ny skifer.

Uteområdet og bygninger er vernet på hele stasjonsområdet og alt vedlikehold og oppgradering krever derfor særskilt varsomhet. Gammel skifer skal gjenbrukes på annet bygg på stasjonsområdet. I tillegg skal råte utbedres, det skal legges nye lekter, papp og zinkbeslag og samtlige takvinduer skal byttes. Planlagt ferdigstillelse er november 2019.