Klepp stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Klepp stasjon er ein jernbanestasjon på Jærbanen i Rogaland fylke. Stasjonen opna i 1878 da denne linja stod ferdig. I dag er stasjonsbygget brukt til næringsformål, med ein leilegheit i 2. etasje.

Flere bilder av stasjonsområdet