Jessheim stasjon

Utvikling av kollektivknutepunktet og sentrum ved Jessheim stasjon.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2016: Vedtatt områdereguleringsplan

2017: Vedtatt detaljregulering

2019: Byggestart

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

I større perspektiv er Ullensaker kommune en av landets raskest voksende kommuner, med nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen og hovedstaden som drivkrefter.

Jessheim med sine drøyt 17.000 innbyggere ble by i 2012, og i 2014 ble en byplan sentrum vedtatt. En sentral del av byplanen var stasjonsområdet og Rådhusplassen hvor det nå pågår en Områderegulering. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av kollektivknutepunktet og bymessigtransformasjon og fortetting i Jessheim sentrum som styrker offentlige gater og byrom, herunder Rådhusplassen som en sentral fest/seremoniplass. Dette er i samsvar med målsettinger fra Byplanen om å sikre og styrke Jessheim som et attraktivt, levende og trygt bysentrum, med gode og inkluderende møteplasser for opplevelse, aktivitet og refleksjon. Byens langsiktige behov for offentlige byrom og funksjoner skal ivaretas.

Bane NOR Eiendom er grunneier for store deler av planområdet, mens resten av planområdet eies av kommunen. 

I prosjektet ligger viktige elementer for kollektivknutepunktet for tog, buss og taxi; nytt terminalbygg, nye adkomst til plattform på østsiden, ny busstasjon, kryssing av jernbanen, nytt parkeringsanlegg under bakken og «kyss & kjør». Utbygging av området med kontorarbeidsplasser, handel, service og sannsynligvis også boliger.