Konferansehotell Drammen

Konferansehotellet like ved stasjonen kan stå ferdig i 2019.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Oppstart regulering: 2015
Godkjent regulering: 2016
Byggestart hotell: 2017
Åpning hotell: 2019
Byggeperiode kontorer, flere trinn: 2018-2025

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Bane NOR Eiendom skal utvikle næringsbebyggelse på Drammen stasjon, rett syd for eksisterende stasjonsbebyggelse. Målet er å etablere Drammens beste hotell og kontorarbeidsplasser i umiddelbar nærhet til Buskerudregionens største knutepunkt.

Et fullskala konferansehotell

Det er skrevet under en intensjonsavtale med Nordic Choice-kjeden Quality Hotel og etter planen skal hotellet stå ferdig 1. kvartal 2019.

Planene for området inneholder kontor, hotell og servicefunksjoner på knutepunktet Drammen stasjon. Første byggetrinn er konferansehotell med ca. 230 rom og konferansekapasiteten vil være 5-600 personer. Reguleringsplan for området ble sendt inn vinteren 2016, og forventes vedtatt i 2017. Hotellet kan etableres etter dette.

Nærheten til tog og flytog er en et stort konkurransefortrinn. Gangavstanden til stasjonen er bare et minutt eller to. Det har lenge vært et ønske fra både Drammen kommune, NSB og Flytoget å få et hotell her.

På gateplan legges det til rette for utadrettet virksomhet som restaurant/cafe, treningssenter og servicefunksjoner.

- Det er helt i orden å bygge høyt i området ved jernbanestasjonen. Det ligger i arealplanen vi nettopp vedtok. Vi er glade for at ROM Eiendom (nå Bane NOR Eiendom) nå realiserer planene om hotell ved stasjonen, som har ligget i kortene i mange år. Hotellskissene som nå foreligger, er fantastiske, et kjærkomment bidrag til utviklingen av byen, fortalte ordfører Tore Opdal Hansen til Drammens Tidene 11. oktober 2015.

Flere kontorarbeidsplasser

Like ved hotellet er det planlagt et kontorbygg på 13.000 kvadratmeter. Bygget er egnet for flere leietakere og får en rekke felles fasiliteter som resepsjon, møtesenter, treningsrom, sykkelparkering og garderober. På gateplan blir det kantine for ansatte kombinert med café for publikum, og på toppen en takterrasse med sol og utsikt til elven. Det er estimert to års byggetid på kontorbygget.