Kongsvinger stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Sylvain Todesco

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Stasjonen ble offisielt åpnet 3. oktober 1862, da Kongsvingerbanen stod ferdig, med Karl IV til stede.

Stasjonen ligger i et område som det legges store ressurser i og som trolig vil oppleve en transformasjon de nærmeste årene.

Bane NOR Eiendom eier og forvalter betydelige arealer og en rekke bygg rundt Kongsvinger stasjon.

Visste du at Kongsvinger stasjons tømmerterminal var i 2010 Norges største tømmerterminal målt i volum, med hele 430 000 kubikkmeter?

Flere bilder av stasjonen