Kongsvinger stasjon

Området ved Kongsvinger stasjon skal utvikles til et effektivt knutepunkt med næring, service og boliger.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kontakt

Otilie Vihovde

Prosjektsjef

Kart

map

Sammen med Kongsvinger kommune har vi regulert stasjonsområdet i byen for bymessig utvikling. Her planlegger vi næring/service, boliger og en effektiv kollektivterminal som gir kort overgang til toget. Det tilrettelegges for utadrettet virksomhet mot Glommengata. Planen gir rom for å etablere ny sykkelbro over Glomma slik at stasjonen knyttes nærmere til sentrum på nordsiden.