Kontorbygg ved Gjøvik stasjon

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Planlagt ferdigstilt i 2020.

Kontakt

Rune Breivik

Prosjektsjef Send e-post

Gjennom selskapet Gjøvik Utvikling, eier vi og Tema eiendom utviklingsarealene ved Gjøvik stasjon. Sør for stasjonen, rett ved siden av gateterminalen for bussene, planlegger selskapet et nytt kontorbygg.

Bygget er planlagt i 4-5 etasjer og vil få et areal på cirka 5-6 000 kvadratmeter over bakken i tillegg til en kjelleretasje for parkering. Prosjektet vil gi fleksible kontorarbeidsplasser med sentralt beliggende på Gjøviks største knutepunkt. Det er en målsetning om å klassifisere bygget etter BREEAM-NOR standarden.