Kopperå stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Knut Bjørgvik

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Kopper stasjon er siste stopp før riksgrensen til Sverige, og har i dag et atelier i 2. etg. 1. etg er utleid til kontoret til Bane NOR i tillegg til venterom for de reisende.

På stasjonsområdet ligger også et godshus som er utleid som lager.