Kotsøy holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Jan Arild Sivertsgård

Vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Kotsøy holdeplass ble tatt i bruk i 1890 og var i en årrekke en betjent stasjon på stedet.