Kronstad stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Gunnar Aase

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Kenneth Berstad

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Kenneth Ringheim

Drifts- og vedlikeholdssjef, sør/vest Send e-post

Kronstad stasjon var opprinnelig oppført som bolig, men ble kjøpt av NSB i 1911 og omgjort til kontorbygg. Kronstad stasjon ble opprettet 1913 som Krohnstad stasjon på Vossebanen i Kronstad i Bergen, og dagens skrivemåte har blitt brukt siden 1921.

Vossebanen har i dag status som sidespor til Bergensbanen da persontrafikken på stasjonen har blitt nedlagt, og stasjonen har fått status som driftssted med lastespor. Bygget blir i dag nyttet som et kontorbygg for Hordaland Fylkeskommune/bybanen.

Holdeplassen ligger 489,63 kilometer fra Oslo S.