Menneske i Moderskipet

27. september 2011 ble kunstverket Menneske i Moderskipet overlevert til Lillehammer by fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, mens den nærmere 60 kvadratmeter store paviljongen som skal stå i Jernbaneparken er en gave fra ROM Eiendom.

Menneske i Moderskipet består av en skulptur laget av den anerkjente britiske skulptøren Antony Gormley, plassert inni en paviljong tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta. Kunstverket blir overrakt til Lillehammer kommune under et arrangement på Lillehammer tirsdag, hvor kunstneren Antony Gormley vil være tilstede sammen med representanter for Snøhetta, Lillehammer kommune, NSB, Rom Eiendom, Lillehammer Kunstmuseum og Sparebankstiftelsen DnB NOR.

- Med vår rolle som knutepunktsutvikler er vi svært stolte av å kunne bidra til å tilføre det offentlige rom et kunstverk av høy internasjonal kvalitet. Plasseringen i jernbaneparken i Lillehammer betyr at mange får glede av kunstverket, og de reisende og byens befolkning får oppleve kunst der de ferdes, sier Per Atle Tufte, prosjektdirektør i Rom Eiendom.

Om Antony Gormley og kunstverket

Slik beskriver kunsthistoriker Oda Wildhagen Gjessing, ansatt i Sparebankstiftelsen DnB NOR, kunstneren og skulpturen: 

Antony Gormley (f.1950) er en betydelig britisk skulptør som i første rekke lager arbeider med utgangspunkt i menneskekroppen. Svært ofte tar han i bruk sin egen kropp som mønster for skulpturene, slik at disse får den samme fysiske utstrekning som han selv. Den 190 cm høye figuren i Mothership with Standing Matter (2007-8) er et karakteristisk eksempel på dette. Skulpturen har ikke en sammenhengende sluttet form, men er satt sammen av stålkuler i ulike størrelser, noe som gir den et flyktig og transparent uttrykk. Noen av kulene har tilsynelatende ramlet ut av figuren og rullet tilfeldig utover gulvet. Til tross for mediets definitive soliditet og tyngde – skulpturen veier hele 600 kilo – er det som om den er i ferd med å gå i oppløsning, nærmest forsvinne i løse luften. Skulpturen er plassert inne i et nøkternt og kompakt arkitektonisk rom produsert av Snøhetta, som skaper en effektiv kontrast til figurens foranderlige karakter. Og på iøynefallende vis gjentas kuleformene i figurens kropp og på gulvet, i de sirkulære vinduene i taket.

Gormley arbeider med en rekke ulike materialer; leire, glassfiber, støpejern, stål, metall, granitt etc. Og selv om han ofte bruker sin egen kropp som målestokk, er noen av hans mest kjente arbeider langt større. For eksempel den enorme Angel of the North (1998) som er plassert på et høydedrag ved Gateshead nordøst i England. Skulpturen, eller engelen, måler 20 meter i høyden og har et vingespenn på hele 54 meter. Nevnes kan også den 11 meter høye granittskulpturen Havmannen fra 1995 – for øvrig Gormleys første store steinskulptur – som står et stykke ut i Ransfjorden i Mo i Rana, som en del av Skulpturlandskap Nordland. Uansett størrelse og format kjennetegnes arbeidene til Antony Gormley av en enkel og kontant monumentalitet. På forskjellig vis problematiserer og tematiserer han menneskets funksjon og rolle i samfunnet, deres forhold til hverandre enten det er i hektiske, urbane situasjoner eller på øde, helt avsidesliggende steder.

Gormley fikk den høythengende utmerkelsen Turner Prize i 1994, i tillegg til en rekke andre priser og utmerkelser.

Vedlagt foto:

Snøhetta & Antony Gormley: Menneske i Moderskipet (2007-08). Betong, glass, stål 300 x 500 x 1200 cm (Moderskipet), 190 x 60 cm (skulptur). 

Kontakt:

  • Rom Eiendom: Per Atle Tufte, tlf.: 950 38 984
  • Lillehammer kommune: Øivind Pedersen, tlf.: 900 97 116
  • Lillehammer Kunstmuseum: Svein Olav Hoff, tlf.: 970 70 041
  • Sparebankstiftelsen DnB NOR: Anders Bjørnsen, tlf.: 901 40 861

Relatert innhold