Lagårdsveien Utvikling AS

I Stavanger på Paradis stasjon skal det bygges moderne og miljøvennlige kontorbygg.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2012 Vedtatt reguleringsplan
Godkjent rammesøknad våren 2015
Ferdigstilt 18 måneder etter byggestart

Kontakt

Nicolay Schreuder

Prosjektdirektør, Sør/Vest Send e-post

Kart

map

Ved knutepunktet Paradis stasjon, cirka én kilometer fra Stavanger sentrum, skal vi utvikle to kontorbygg som samlet kan gi 800 arbeidsplasser. Rammesøknad for det første kontorbygget er innvilget, og det planlegges byggestart straks vi har leietakere.

Samarbeidspartner er K2 Stavanger AS. Bygget vil bli sertifisert med BREEAM-NOR Very Good, eller bedre. Fremtidsrettede, tekniske løsninger skal bidra til lavt energibruk, samtidig som åpne glassfasader trekker opplevelsen av fjord og fjell inn i bygningene.

Prosjektet har en svært attraktiv og sentral beliggenhet, kun få minutters gange fra Stavanger sentrum. Selve stasjonen ligger like ved inngangen til byggene, og med bil og buss har man god adkomst fra Lagårdsveien.

Bygningsstrukturen danner en form som ligner en bølge. Kontorbyggene er planlagt med et moderne formspråk som gir en tydelig identitet. Utformingen vil gi mye dagslys inn til åpne og moderne kontorlokaler, som gir gode og attraktive arbeidsplasser, og effektive og fleksible arealløsninger. Fremtidsrettede, tekniske kvaliteter bidrar til god energi økonomi.

  • Totalt 19.000 kvm fordelt på 2 bygg
  • Gateplan med felles servicefunksjoner og kontor
  • 5-6 etasjer med kontorarbeidsplasser
  • Parkering og garderober i underetasjen
  • Attraktiv beliggenhet, spennende arkitektur, og svært gode utsiktsforhold
  • Moderne, arealeffektive og fleksible kontorløsninger
  • Fremtidsrettede tekniske løsninger, fokus på energi- effektivitet