Langhus stasjon

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2016: Rullering av kommuneplan
2017: Igangsette planarbeid for boligprosjektet

Forslag til detaljreguleringsplan ble igangsatt høsten 2019 og forventes vedtatt våren 2021.

Forventet ferdigstillelse: 2024/2025

Kontakt

Jacob Aars-Rynning

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

I Parkveien 3-5 på Langhus har vi en eiendom på drøyt seks dekar hvor vi planlegger å bygge to nye miljøvennlige leilighetsbygg med til sammen cirka 100 boenheter, bestående av henholdsvis 2-, 3- og 4–roms leiligheter.

Leilighetsbyggene vil primært romme gjennomgående leiligheter med åpne fasader mot grønne områder i vestlig retning, og mer lukkede fasader mot togstasjonen i østlig retning. Byggene vil tilpasse seg det omkringliggende terrenget og trappes opp mot midten til henholdsvis seks og syv etasjer. Det er planlagt en felles sammenhengende parkeringskjeller.