Leangen godshus

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Odd Olsen

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Bygget ble oppført i 1944 samtidig som Leangen stasjon, og rehabilitert i 2013.

Bygget leies i dag ut til Staalstua som håndlager og reparerer sykler.