Leangen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Leangen stasjon ble åpnet i 1882. Dagens stasjonsbygning og godshus er fra 1944, og ligger i bydelen Leangen, øst for Trondheim

Stasjonen har vært fjernstyrt fra Trondheim stasjon siden 1976 og ubetjent siden 1984. I dag er stasjonen utleid til kontorer i 1.etg og den gamle stasjonsmesterboligen er utleid som leilighet.

Holdeplassen er rett nedenfor stasjonbygget, men skal flyttes lengre sør.

Stasjonen og godshuset ble rehabilitert i 2013, og fikk nytt liv. I stasjonsbygget leier Midt-Norsk senter for Kunst og Uttrykksterapi, og i godshuset finner vi Staalstua som håndlager og reparerer sykler.

Flere bilder av stasjonen