Åndalsnes skysstasjon

Ledig kontorlokale på Åndalsnes stasjon

I 2. etg på Åndalsnes skysstasjon er det lyse flotte kontorlokaler til leie.

Åndalsnes skysstasjon har en lag historie bak seg, helt fra 1924. I 2009 ferdigstillte vi en omfattende restaurering/ombygging av kysstasjonen. I dag er Åndalsnes skysstasjon en moderne knutepunkt i Åndalsnes sentrum. Vestibyle som er åpnet opp er spenstig og gitt et vakkert lysinnfall gjennom de høye vinduene. Det er en fin fargebruk i interiøret og flotte, hensiktsmessige lokaler for dem som arbeider i bygget.

Planoversikt