Ledige stillinger

 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Administrerende direktør/divisjonsdirektør Bane NOR Eiendom

Vi søker en solid leder med kommersiell teft, genuint miljøengasjement og med et ønske om å bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling. 

Søknadsfrist 17. mars

Klikk her for å lese utlysningen.

Vi søker driftstekniker til verksteder på Østlandsområdet

Vi eier og forvalter 13 togverksteder som skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane.

Vår nye driftstekniker er opptatt av kontinuerlig forbedring og har kunden i fokus, og skal arbeide med korrektivt og forebyggende vedlikehold.

Frist: 20.2.

Klikk her for å lese utlysningen

Prosjektdirektør - utvikling og realisering av sentrale eiendommer i Trondheimsområdet

Vi søker prosjektdirektør for utvikling og realisering av sentrale eiendommer i Trondheimsområdet. Trigges du av å kombinere kommersielle interesser og å skape gode kollektivknutepunkt til glede for kollektivreisende håper vi du tar deg tid til å lese utlysningen.

Frist: Snarest

Klikk her for å lese utlysningen