Ledige stillinger

Bane NOR Eiendom er en av Norges ledende eiendomsaktører og utgjør et sterkt fagmiljø innen forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom sin satsing på knutepunktutvikling bidrar Bane NOR Eiendom til bærekraftig by- og stedsutvikling. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Bane NOR Eiendom forvalter en eiendomsportefølje med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 210 ansatte og forvalter og driver 336 operative togstasjoner og -holdeplasser. Eiendomsporteføljen omfatter totalt 3.000 bygg og 3.450 leiekontrakter. Virksomheten har også 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og årlige investeringer utgjør ca. 1,2 milliarder kroner.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

Ønsker du å sende oss en åpen søknad? Send den til vår HR-sjef Tine Wenner.

Konseptutvikler for knutepunkt

Vi søker etter to personer som ønsker å være med å utvikle knutepunkt som fremmer grønn mobilitet, er velfungerende offentlige rom og bidrar til god byutvikling. 

Klikk her for å lese hele stillingsutlysningen

Vi ønsker oss kollegaer som er uredd og entusiastisk med prosjektledererfaring og svært gode samarbeidsevner. Det er viktig med en helhetlig tilnærming til knutepunkt som bidrar til forståelse av aktørbildet og skape konkrete resultater. For å lykkes i stillingen er det viktig å se kundens behov, identifisere muligheter for kommersiell utvikling og skape nye tjenester og løsninger.