Ledige stillinger

 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Drifts- og vedlikeholdssjef med prosjektansvar (Jernbaneeiendom)

Våre drifts- og vedlikeholdsjefer skiller seg ut fra bransjen ved at de har stort prosjektansvar for en variert portefølje. Er dette interessant?

Frist: Snarest

Klikk her for å lese hele utlysningen

Vedlikeholdssjef med prosjektansvar (Stasjoner)

Våre drifts- og vedlikeholdsjefer skiller seg ut fra bransjen ved at de har stort prosjektansvar for en variert portefølje. Er dette interessant?

Frist: 11.8.

Klikk her for å lese hele utlysningen

Kontraktsrådgiver (vikariat)

Vil du jobbe med anskaffelser og kontrakt for en av landets ledende eiendomsaktører? Vi søker en engasjert, løsningsorientert, effektiv og faglig dyktig medarbeider som kan jobbe selvstendig og samarbeide tverrfaglig i en omfattende og spennende eiendomsvirksomhet med stor aktivitet. Kontraktsrådgiveren skal være en ressurs innenfor offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging. 

Søknadsfrist: 19.8.

Klikk her for å lese hele utlysningen