Ledige stillinger

 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Prosjektdirektør - utvikling og realisering av sentrale eiendommer i Trondheimsområdet

Vi søker prosjektdirektør for utvikling og realisering av sentrale eiendommer i Trondheimsområdet. Trigges du av å kombinere kommersielle interesser og å skape gode kollektivknutepunkt til glede for kollektivreisende håper vi du tar deg tid til å lese utlysningen.

Frist: Snarest

Klikk her for å lese utlysningen

Er du interessert i samferdsel og samfunnsplanlegging?

Vi er i ferd med å konkretisere Bane NORs parkeringsstrategi, og søker etter sommeransatte som kan bistå i analysearbeid og datainnsamling av fremkommelighet, arealbruksmønster, samt tog- og kollektivtilbud. Du vil bistå inn i dette prosjektet, men kan også involveres i andre prosjekter.

Du blir ansatt i enheten Arealoptimalisering som har ansvar for arealbruk og utvikling av konsepter i tidligfase. Enheten består av konseptutviklere og rådgivere innenfor plan, jernbanesystem og sportilgang.

Frist: 14.4.

Klikk her for å lese utlysningen

Vi søker arealforvalter

Vår avdelingen Jernbaneeiendom har ansvar for en spennende eiendomsportefølje som er svært variert hva gjelder type eiendom, leietakere, prosjekter mm. Stillingen rapporterer til regionleder.

Frist: 22.4.

Klikk her for å se hele utlysningen

Vi søker erfaren applikasjonsforvalter

Vi søker deg som har god erfaring innen applikasjonsforvaltning primært knyttet til Microsoft AX og gjerne PMAX, med god kompetanse på grensesnittet mot IT drift.

Frist: 14.4.

Klikk her for å se hele utlysningen

Driftsleder Grorud verksted

Vår nye driftsleder på Grorud verksted vil få ansvar for å ivareta en sikker og god driftskontroll av bygg og fasiliteter slik at vi tilbyr gode serviceanlegg til våre togkunder.

Frist: 24.4.

Klikk her  for å lese hele utlysningen

Vi søker drifts- og vedlikeholdssjef

Ditt ansvar som drifts- og vedlikeholdssjef vil være å sikre profesjonell drift og eierskap til våre eiendommer i fellesskap med forvalter og eiendomssjef. Porteføljen er variert hva gjelder bygningstyper, kompleksitet, leietakere og prosjekter.

Søknadsfrist: 28.4.

Klikk her for å lese hele utlysningen