Ledige stillinger

Bane NOR Eiendom er en av Norges ledende eiendomsaktører og utgjør et sterkt fagmiljø innen forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom sin satsing på knutepunktutvikling bidrar Bane NOR Eiendom til bærekraftig by- og stedsutvikling. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Bane NOR Eiendom forvalter en eiendomsportefølje med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 210 ansatte og forvalter og driver 336 operative togstasjoner og -holdeplasser. Eiendomsporteføljen omfatter totalt 3.000 bygg og 3.450 leiekontrakter. Virksomheten har også 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og årlige investeringer utgjør ca. 1,2 milliarder kroner.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

Ønsker du å sende oss en åpen søknad? Send den til vår HR-sjef Tine Wenner.

Rådgiver bygg og eiendomsoptimalisering

Vi søker en erfaren rådgiver innen bygg og eiendomsoptimalisering til en spennende nyopprettet stilling. Vil du være med å bidra i utvikling av et av landets mest spennende eiendomsmiljøer?

Du vil inngå i Eiendomsfaglig stab, i seksjonen Miljø, teknikk og sikkerhet, men vil jobbe tett med andre avdelinger i Eiendom, og andre divisjoner i Bane NOR. Arbeidssted er Oslo.

Klikk her for lese hele stillingsbeskrivelsen og lenke til å søke på stillingen.