Ledige stillinger

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter og utvikler en av Norges største eiendomsporteføljer, med over 4000 eiendommer og 2850 bygg. Verdien av Bane NORs eiendommer er 46 milliarder kroner. Vår portefølje inneholder 336 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har svært mange pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og et årlig investeringsnivå på 1-2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten. Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Vil du jobbe med anskaffelser og kontrakt for en ledende eiendomsaktør?

Vi ønsker oss en engasjert, løsningsorientert, effektiv og faglig dyktig kontraktsrådgiver som skal være en ressurs innenfor offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging. Stillingen setter også krav til forståelse av øvrige fagområder innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer.

Klikk her for å lese mer og evt. søke på stillingen