Ledige stillinger

 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Driftsleder, verksted

Vi søker en driftsleder for region vest som består av verksteder i Bergen, Stavanger og Flåm. Hovedbase vil i hovedsak være Bergen. I Stavanger ferdigstiller vi et nytt verksted på Kvaleberg, og i Bergen har vi nettopp begynt bygging av et nytt verksted som ferdigstilles Q2 i 2021. Vil du være med på en spennende reise?

Frist: 18.11.

Klikk her for å lese mer om utlysningen