Ledige stillinger

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter og utvikler en av Norges største eiendomsporteføljer, med over 4000 eiendommer og 2850 bygg. Verdien av Bane NORs eiendommer er 46 milliarder kroner. Vår portefølje inneholder 336 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har svært mange pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og et årlig investeringsnivå på 1-2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten. Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Engasjert driftssjef til Stasjons-avdelingen

Vår region har ansvar for stasjonene i Stor-Oslo. Du skal sørge for all innvendig og utvendig drift av arealene knyttet til eiendommene. Ditt bidrag er vesentlig slik at vi viser oss som en ledende drifter, forvalter og utvikler av eiendom som bidrar til høy tilfredshet hos reisende, leietakere og andre som bruker stasjonene. 

Frist 21.1.

Klikk her for å lese mer 

Vil du jobbe med komplekse og tekniske bygginstallasjoner på Oslo S og Nationaltheatret stasjon?

Vi søker etter en ny kollega som vil få ansvar for alle tekniske installasjoner og systemer, som for eksempel el-, ventilasjon-, kjøle-, varme-, og SD-anlegg.

Frist: 25.1.

Klikk her  for å lese utlysningen