Ledige stillinger

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter og utvikler en av Norges største eiendomsporteføljer, med over 4000 eiendommer og 2850 bygg. Verdien av Bane NORs eiendommer er 46 milliarder kroner. Vår portefølje inneholder 336 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har svært mange pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og et årlig investeringsnivå på 1-2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten. Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Vi søker engasjert driftssjef til Bergensbanen

Vi har behov for å styrke bemanningen vår på Bergensbanen. Vil du være en viktig bidragsyter til banestrekningene langs Bergensbanen? Klikk her og les mer om stillingen

Søknadsfrist er 6.11.18

 

Er du vår nye vedlikeholdssjef for stasjoner i region Øst?

Klikk her for å lese hele stillingsannonsen. Søknadsfrist er 28.10.18.

Vi søker etter prosjektleder på Norges største knutepunkt, Oslo S

Klikk her for å lese hele stillingsannonsen. Søknadsfrist er 26.10.18.