Ledige stillinger

 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Driftsleder på Marienborg verksted, Trondheim

Ditt ansvar er å sikre at driften av bygg og fasiliteter har god kvalitet og tilfredsstiller myndighetskrav, i tillegg til at Bane NOR Eiendoms visjon, verdier og målsetninger realiseres. Du får også personalansvar for seks medarbeidere og skal være synlig og tilstedeværende i verkstedmiljøet.

Stillingen rapporterer til drifts- og vedlikeholdssjef.

Søknadsfrist: 28.10.

Klikk her for å lese hele utlysningen