Ledige stillinger

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter og utvikler en av Norges største eiendomsporteføljer, med over 4000 eiendommer og 2850 bygg. Verdien av Bane NORs eiendommer er 46 milliarder kroner. Vår portefølje inneholder 336 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har svært mange pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og et årlig investeringsnivå på 1-2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten. Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

Ønsker du å sende oss en åpen søknad? Send den til vår fungerende HR-sjef Anette Palm Vesterkjær.

Vi søker etter prosjektsjef

Vi tilbyr en spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar og konkurransedyktige betingelser hvor resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker.

Bane NOR Eiendom står foran utvikling av mange spennende og krevende eiendomsutviklingsprosjekter, hvorav flere er store og komplekse knutepunktprosjekter i de store norske byene. Vi søker derfor etter en eller flere prosjektsjefer som vil få sentrale roller. Bane NOR Eiendom utvikler prosjekter både i egen regi og med samarbeidspartnere i single-purpose selskaper. 

Klikk her for å lese hele stillingsutlysningen