Ledige stillinger

 

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 


 BaneNOR_Eiendom_Logo_RGB_mørk blå

 

Administrerende direktør/divisjonsdirektør Bane NOR Eiendom

Vi søker en solid leder med kommersiell teft, genuint miljøengasjement og med et ønske om å bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling. 

Søknadsfrist 17. mars

Klikk her for å lese utlysningen.

Prosjektdirektør - utvikling og realisering av sentrale eiendommer i Trondheimsområdet

Vi søker prosjektdirektør for utvikling og realisering av sentrale eiendommer i Trondheimsområdet. Trigges du av å kombinere kommersielle interesser og å skape gode kollektivknutepunkt til glede for kollektivreisende håper vi du tar deg tid til å lese utlysningen.

Frist: Snarest

Klikk her for å lese utlysningen

Rådgiver bygg og eiendomsoptimalisering

Vil du være med å bidra i utvikling av et av landets mest spennende eiendomsmiljøer? 
 Vi søker deg som har god erfaring innen forbedringer av den tekniske driften, med hovedfokus innen bruk av ny teknologi. Dette innebærer driftsoptimalisering ved hjelp av sensorer, bruk av energioppfølgingssystemet og andre FDV-systemer og bistå ved implementering av standardløsninger, alt i tett samarbeid med og drift- og vedlikeholdssjefer. Du motiveres av resultater innen økt effektivisering, økt kvalitet på inneklimaet og ytelsen til de tekniske anleggene og av å skape positive endringer for driftere gjennom opplæring og fornøyde leietakere i byggene.

Frist: 8.3.

Klikk her for å lese utlysningen