Leira stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Axel Emil Roll

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Leira stasjon var en jernbanestasjon på den nedlagte Valdresbanen i Nord-Aurdal kommune i Oppland fylke.

Stasjonen åpnet i 1906 da banen ble forlenget helt frem til Fagernes. I 1968 ble statusen nedgradert først til stoppested og så til holdeplass, før persontrafikken på strekningen ble nedlagt ved årsskiftet 1988–89. Skinnegangen mellom Fagernes og Leira ble revet opp i 1991 og mellom Leira og Bjørgo i 2002.

Leira fikk ny stasjonsbygning i 1941. Den huser i dag et verksted for restaurering av gamle ovner.