Lesja stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Odd Olsen

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Lesja stasjon på Raumabanen åpnet den 21. november 1921 med strekningen Dombås-Bjorli. Stasjonen ble åpnet 3 år før Raumabanen var ferdig. Bygningene ble tegnet av NSBs arkitektkontor ved Bjarne Friis Baastad og signert Gudmund Hoel.

Fra boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) om stasjonsbygningene på Raumabanen: «Alle stasjonsbygningene unntatt Flatmark bestod av toetasjes hovedfløy med énetasjes tilbygg som rommet godshus og varmegodshus. Første etasje inneholdt venterom, ekspedisjonsrom, gang og vindfang samt et utbygg mot plattformen for innvendig stillverk».

Stasjonen er leid ut til Lesja kommune.