Levanger stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Knut Bjørgvik

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Levanger Jernbanestasjon ble åpnet i 1902 da Hell-Sunnanbanen stod ferdig. Bygningen er tegnet av arkitekt Paul Arming Due og er oppført i 1900. Stasjonsbygningen på Levanger stasjon går for å være den best bevarte bygningen på banestrekningen Hell-Sunnan. Stasjonenble fredet av Riksantikvaren i 2002.

Stasjonsbygningen er oppført i pusset tegl utvendig, samt detaljer i upusset tegl. Bygningen er rektangulær og består av en valmtekket midtfløy med lavere saltekkede sidefløyer og trappegavlmotiv.I Langfasaden mot nordvest er der to symmetrisk plassere tårn som er en etasje høyere enn annen etasjes gavl og springer noe utav fasaden. Tårnene har øst-vest gående saltak og avtrappende gavler. De avgrenser midtpartiet mot sidefløyene. Tårnene forbindes i første etasje med en form for loggia i forkant av midtfløyen.

Stasjonsbygningen på Levanger er preget av et sammensatt middelalderformspråk, med gotiske og romantiske elementer. Bygningen har hansagotikk i tårnene og mer romantiske elementer i sidefløyene. I Norge har vi få anlegg i stein fra denne perioden.

Det som særlig preger stasjonen er der markante tårnene med utkragede og avtrappede gavler samt trofoliemotivet som er utført som et gotisk masverksillusjon. De fremskutte tårnene og den tilbaketrukne annenetasje i midtbygningen gjør at midtpartiets takform opprettholder sin kvadratiske symmetri, og at tårnene gir inntrykk av å være frittstående elementer i fasaden

Flere bilder av stasjonen