Lilleby holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Lilleby holdeplass ble åpnet i 1967. Fra 8. januar 2006 endret holdeplassen navn fra Lademoen til Lilleby.