Lilleby holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Knut Bjørgvik

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Lilleby holdeplass ble åpnet i 1967. Fra 8. januar 2006 endret holdeplassen navn fra Lademoen til Lilleby.